FRANTIŠEK CÍSAŘ

  Narukoval k c. a k 7. zeměbraneckému pluku, 1.června 1915 upadá do ruského zajetí a je poslán do Minska. V březnu 1916 podává přihlášku do českého vojska. Poté se však nic neděje a tak vstupuju od června 1916 do srpna 1917 jako dobrovolník do  služby u ruského 21. sborového oddílu carské armády. Působí zde jako fotograf a pozorovatel. Příslušník fotografického oddělení štábu 1. čs. střelecké divize od srpna 1917. Ta se nacházela v Omsku, odkud je odeslán do Moskvy na nákup materiálu. V té době začínají boje na magistrále a je spolu s ostatními legionáři zajat. Po propuštění je přemístěn se skupinou čs. vojáků do Archangelska, kde je přidělen k britskému letectvu jako pozorovatel. V červenci 1918 se nachází v severoruském přístavu Murmansk a je přidělen k 1. Slovansko-britskému oddílu pod vedením Alexandra Kozakova. Létal jako aero-fotograf na letadle Sopwith 1 1/2 Strutter na trati Archangelsk-Volgoda. V září 1918 povýšen na hodnost Sergeant a dekorován britským Distinguished Service Order (DSO)(Podle jiných pramenů DSM). Poté je celá peruť převelena na severodvinskou frontu kde zůstává až do jara.  Na přelomu roku 1918/1919(15.prosince) povýšen na poručíka čs. armády a vyznamenán leteckým křížem za zásluhy -  Distinguished Flying Cross (DFC). Bombami potápí bolševický parník, nebo po havárii za nepřátelskými liniemi se pomocí kulometu vymontovanému z letadla společně s pilotem probíjí přes frontu zpět. V květnu se celá československá skupina dislokovaná u britských expedičních sil přesunuta do Francie a přes Paříž koncem června 1919 do Prahy.


použito: HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA 1914-1945 (Knižní Klub 1998)